Nach e bessen vum Camping


 

 

            Déi schéin Vue op den


             Séi virun eisem Mobil


           um Caping op der Meuse

 

                                       * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

 

 

 

 

      Um Camping ass et cool.


           Do kann den Sam

               super spillen


          an sech knaschtesch

                 maachen...

 

 

 

 

 

 

 

          ... an Zora emol esou


           richteg gutt raschten

 

 

                                       * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Eisen Noper um Camping


                          den Bopa Usch

 

 

                                       * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

 

 

 

 

          Jo, jo, och um Camping

             ass et wéi iwwerall:


        den een ( hei den Steve )

        schafft an deen aaneren

       kuckt no ( den Bopa Usch )

 

 

                                       * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

 

         D'Iintemam an hier Kleng


          hun Honger an kommen


                Brout sichen

 

 

 

             Och Schwaanen


           kommen op Besuch

 

                                      * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

 

         Ouuuh, d'Sonn


    war haut e bessen staark

 

                                        * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

 

          An weou schleift


         dann d'Mamm ???

 

                                     * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

 

            Steve, pass op


              se beissen!

 

                                 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

 

      Camping am Wanter

 

 

                        * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

 

     D'Reiberband vun

 

           der Meuse

                       * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

     Summer 2010  -  36°

 

 

     me daat hei ass cool

 

 

     Blummen nätzen op

 

         meuseresch

 

 

 

     Traditiounen op der Meuse ???